Upute za pisanje (prema „Bogoslovska smotra“)

a) Pri prvome navođenju nekoga djela, bilješka, bez obzira je li objavljena na hrvatskom ili nekom od stranih jezika, treba ovako izgledati:

  • KNJIGE I ZBORNICI RADOVA:

Osoba kao autor:

-Željko MARDEŠIĆ, Rascjep u svetome, Zagreb, 2007.

-Aurelije AUGUSTIN, O državi Božjoj – De civitate Dei, II, Zagreb, 1995.

-Toma AKVINSKI, Summa Theologiae, pars I, q. 1, a. 5, ad 2. (dalje: STh)

 Više osoba kao autori:

-AngeloSCOLA – GilfredoMARENGO – JavierP. LÓPEZ, Čovjekkaoosoba. Teološkaantropologija, Zagreb, 2003.

 Osoba kao autor djela koje je uredila druga osoba:

-Vjekoslav BAJSIĆ, Granična pitanja religije i znanosti, Stjepan Kušar (ur.),  Zagreb,

 Poglavljauknjizi:

-Marina MILADINOV, Uvod, u: Anselmo CANTERBURYJSKI, Quod vere sit Deus, I, Zagreb, 1997., 25.

 Urednik kao autor:

-Nediljko A. ANČIĆ (ur.), Na granicama Riječi,Zbornik u čast dr. Drage Šimundže, Split, 2005.

 Urednici kao autori:

-Marin ŠKARICA – Ante MATELJAN (ur.), U križu je spas, Zbornik u čast mons. Ante Jurića, Split, 1997.

 Ustanova kao autor:

-PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS, I movimenti nella Chiesa,Atti del Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali (27.-29. V. 1998.), Città del Vaticano, 1999.

 Ustanova kao autor djela koje je uredila druga osoba:

-VIJEĆE ZA LAIKE HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE, Mogućnosti organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj, Đuro Hranić (ur.),Zagreb, 2002.

 

  • ČLANCI U ČASOPISIMA (kod časopisa je potrebno navesti godište, godinu u zagradi i broj):

Osoba kao autor:

-IvanKARLIĆ, PristupiIsusuKristu. UsmjerenjasuvremenekristologijeiKristunekršćanskimreligijama, u: Crkvausvijetu,  33 (1998.)  2, 101-121.

Osobe kao autori:

-Siniša ZRINŠČAK – Gordan ČRPIĆ – Stjepan KUŠAR, Vjerovanje i religioznost, u: Bogoslovska smotra, 70 (2000.) 2, 233-255.

Ustanova kao autor:

-COMITATO PREPARATORIO DEL CONVEGNO ECCLESIALE 1985, In forza della riconciliazione, u: Il Regno – Documenti, 29 (1984.) 19, 610.

 

  • ČLANCI U ZBORNICIMA:

 -Stipe TADIĆ, Temeljna obilježja pokreta, zajednica i udruga,u: VIJEĆE ZA LAIKE HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE, Mogućnosti organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj, Đ. Hranić (ur.),Zagreb, 2002., 719-726.

 

  • DOKUMENTI CRKVENOGA UČITELJSTVA (pri prvom se spominjanju navode u bilješci sa svim potrebnim informacijama, uključujući i datum kada je dokument objavljen u izvorniku, a u sljedećim se navođenjima piše kraticom unutar teksta):

 – PRVI VATIKANSKI KONCIL, Dei Filius. Dogmatska konstitucija o katoličkoj vjeri (24. IV. 1870.), u: Heinrich DENZINGER – Peter HÜNERMANN, Zbirka sažetaka vjerovanja, definicija i izjava o vjeri i ćudoređu, Đakovo, 2002. (dalje: DH).

-DRUGIVATIKANSKIKONCIL, Lumengentium. DogmatskakonstitucijaoCrkvi (21. XI. 1964.), br. 8, u: Dokumenti, Zagreb, 41986. (dalje: LG).

-IVANPAVAOII., Christifideleslaici – Vjernicilaici. Apostolskapobudnica  opozivuiposlanjulaikauCrkviiusvijetu (30. XII. 1988.), Zagreb, 1990., br. 29 (dalje: CL).

 

  • LEKSIKONI I RJEČNICI:

 -Hans GASPER, Geistliche Gemeinschaften und Bewegungen, u: Lexikon für Theologie und Kirche, IV, Freiburg, 31995., 386-389.

-Luigi SARTORI, Carismi e ministeri, u: Dizionario Teologico Interdisciplinare, I, Torino, 1977., 504-516.

 

  • ČLANCI U NOVINAMA:

-Josip SABOL, Karizmatski pokreti – snaga u evangelizaciji (2), u: Glas Koncila, 30. X. 2005., 11.

-BENEDIKT XVI., Discorso ai presuli della Conferenza episcopale tedesca,u: L’Osservatore Romano, 24. VIII. 2005., 5.

-Christoph SCHÖNBORN, Finding design in nature, u: The New York Times, 7. VII. 2005.

 

  • DOKUMENTI I MATERIJALI U ELEKTRONIČKOM OBLIKU (u zagradama treba navesti datum nastanka [iza naslova] i datum viđenja dokumenta [na kraju]):

 -Walter KASPER, Informazioni, riflessioni e valutazioni del momento attuale del dialogo ecumenico (23. XI. 2007.), u: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/card-kasper-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20071123_dialogo-ecumenico_it.html  (15. I. 2008.).

 

b) Pri ponovnome navođenju nekoga djela bilješka treba ovako izgledati:

 -kada se isti autor navodi u prvoj sljedećoj bilješci ponovno se navodi ime i prezime autora (ne piše se: „ISTI“)

-kada se isto djelo navodi u nekoliko uzastopnih bilježaka, piše se Isto, str…. Riječ Isto piše se kurzivom bez obzira navodi li se knjigu  ili članak

-kada je navođenje  već navedenog djela prekinuto navođenjem drugih bilježaka, ne piše se uz autora kratica „nav. dj.“, nego ime i prezime autora i glavni naslov djela (kod članaka obično; kod knjiga u kurzivu); npr:

 -Vjekoslav BAJSIĆ, Granična pitanja religije i znanosti, 17.

-Siniša ZRINŠČAK – Gordan ČRPIĆ – Stjepan KUŠAR, Vjerovanje i religioznost, 233.

 

Bogoslovska smotra

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s